HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KIDS UP TRÊN CÁC THIẾT BỊ

I. Cài đặt trên thiết bị iOS (iPhone/iPad)

Truy cập App Store   Sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “Kids UP”, ấn vào nút cài đặt chương trình có biểu tượng 

Hoặc tải trực tiếp tại đây

II. Cài đặt trên thiết bị Android

Truy cập CH Play  Sau đó bạn tìm kiếm từ khóa “Kids UP”, ấn vào nút cài đặt chương trình có biểu tượng

Hoặc tải trực tiếp tại đây

KIDS UP ĐƯỢC GIỚI THIỆU BỞI CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG UY TÍN NHẤT!